Ženska svetovalnica, Ljubljana « MojDirektorij.com – Spletni imenik | Vpis strani v spletni imenik | Oglaševanje | vpis spletne strani | SEO | Optimizacija spletnih strani

Ženska svetovalnica, Ljubljana


Ženska svetovalnica, Ljubljana

Polni opis


Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja. Obstajamo od leta 1993 (od oktobra 1994 tudi formalno kot samostojno društvo). Ženskam v stiski nudimo brezplačno svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč. Poleg tega delujemo tudi javno (kolikor le moremo): opozarjamo na družbene okoliščine, ki pogosto pogojujejo stiske žensk, se borimo proti različnim oblikam diskriminacije žensk, se zavzemamo za pravice žensk.

– nudimo prostor, kamor se ženske v stiski lahko obrnejo po pomoč oz. informacije;
– dajemo jim podporo pri njihovih lastnih odločitvah;
skupaj s svetovalko ženska išče možnosti za spreminjanje svoje življenjske situacije;
– naše svetovanje temelji na specifičnih ženskih izkušnjah;
– ženskam skušamo dati prostor, kjer se počutijo varno in lahko brez zadržkov govorijo o svojih težavah;
spodbujamo, podpiramo in nudimo pomoč pri organizaciji različnih oblik pomoči in samopomoči;
– izdajamo letake, ki nudijo osnovne informacije o tem, kam se ženska lahko zateče in obrne po pomoč, ko se znajde v stiski;
– z različnimi oblikami skupnostnega dela skušamo premostiti prepad med institucijami in žensko;
– ženski skušamo razširiti možnosti izbire;
trudimo se rušiti stereotipe o ženskah tudi preko delovanja v medijih;
– povezujemo se z drugimi skupinami in ustanovami, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko pri nas in v tujini. Komentarji so zaprti.